Giełda Pracy


Radiowa Giełda Pracy od poniedziałku do piątku:
7.50 / 10.20 / 15.20 / 17.40.

Szukasz pracowników? Zamieść ogłoszenie! Tylko 20 zł netto za dzień (4 emisje).
Info → reklama@radiokolobrzeg.pl lub telefon 500 16 63 16.

 

AKTUALNIE W EMISJI:

■ Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego poszukuje kandydata na samodzielne stanowisko: Specjalista ds. Zamówień Publicznych. Wymagane wykształcenie minimum średnie i praktyka zawodowa, bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami. Wśród obowiązków między innymi sporządzanie dokumentacji, przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udział w komisjach przetargowych i odwołaniach, sporządzanie umów, weryfikowanie wydatków w zgodzie z Ustawą. Oferty z życiorysem i listem motywacyjnym wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje zawodowe należy składać do 20 stycznia w sekretariacie KTBS, ul. Artyleryjska 3. Prosimy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych. Więcej informacji – telefon 94 354 74 71.

 

gielda